FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2016

Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2016 

Editörden
Ali Rıza AKDENİZ

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Öğrenme Yaklaşımı Hakkındaki Görüşleri
Melike GÜRDOĞAN ve Aziz ASLAN

2005-2015 Yılları Arasında Argümantasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Ebru ALTUN ve Tuncay ÖZSEVGEÇ

Fen Alan Öğretmenlerinin Bilim Eğitimi Amaçlarının İncelenmesi
Çiçek Dilek BAKANAY ve Mustafa ÇAKIR

Fizik Ders Kitaplarının Bilim Tarihi Açısından İncelenmesi
Şebnem KANDIL İNGEÇ, Kamile TEKFİDAN ve Emine KARAGÖZ