FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Yazım Kuralları

FEAD FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek bütün çalışmalar için aşağıda yer alan Makale Şablonu kullanılmalıdır. Çalışmaların makale şablonuna uygun olarak hazırlanması yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Yazarlar yazım sırasında Makale Şablonunda yer alan başlıkları kullanmalıdır. Etkinlik geliştirme çalışmalarında metodoloji, bulgular ve tartışma bölümlerinin nasıl olması gerektiği şablonda sunulmuştur.

Dergide yayımlanacak çalışmalar için 01.01.2020 tarihinden itibaren Etik Kurul Belgesi istenmektedir. Etik kurul bilgileri makale şablonunda yer alan Etil ile İlgili Hususlar başlığı altında verilmelidir. Ayrıca makale şablonunda yer alan “Etik İle İlgili Hususlar” başlığı altında belirtilmesi istenen bütün bilgilere yer verilmelidir. Yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş çalışmalar 2020 öncesinde tamamlanmış ise etik belgesi aranmaz. Ancak bu durum  aynı başlık altında ve makalenin ilk sayfasında dipnot olarak verilmelidir. Çalışma insanlar üzerinde yürütülmüş ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz, vb. uygun gerçekleştirildiği de bu bölümde beyan edilmelidir. Özetle, etik başlığı altında aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir.

- Etik Kurul izni gerekliyse, hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar ve sayı numarası ile alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul Belgesi de sunulmalıdır.

- Çalışmanın etik kurul iznine ihtiyacı yoksa bunun belirtilmesi ve gerekçesinin yazılması gerekir. Gerekçeler aşağıdakilerden bir veya bir kaçı olabilir. Bunlar da belirtilmelidir.

- Çalışma 2020 yılı öncesinde yürütülen yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiştir (Belirtilmelidir).

- Tez çalışması dışındaki çalışmaların verileri 2020 öncesinde toplanmıştır (Belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Verilerinin 2020 yılı öncesinde toplandığına dair kanıt sunamayan çalışmalar kabul edilmeyecektir).

Çalışmada yasal / özel izin alınmasına gerek yoktur (Belirtilmelidir).

- Çalışmada yasal / özel izin alınması gerekli ise nasıl alındığı mutlaka makalede belirtilmelidir (Örneğin ölçek kullanım  izni, örneğin onam formu, örneğin veli izni, örneğin Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izin vb.).

- Çalışma insanlar üzerinde yürütülmüş ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz, vb. uygun gerçekleştirildiği de bu bölümde beyan edilmelidir.

Genel Kurallar

Makalelerin sunumunda aşağıda yer alan şablonun kullanılması gerekir. Bu şablonla gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayarak yazar(lar)a düzeltmeleri için iade edilecektir.

ÖNEMLİ: Lütfen “Makale Kabul Süreci” sekmesini dikkatlice okuyunuz ve derginin yayınlamayı hedeflediği içerikte olmayan çalışmaları göndermeyiniz…

MAKALE ŞABLONU

FEAD’a başvurusu yapılacak aday makaleler, Publication Manual of the American Psychological Association nın (American Psychological Association, 2009) 6. baskısında tarif edilen APA’ ya uygun olarak hazırlanmalıdır. Makaleler Türkçe yazılmalıdır.

Yazarlar İçin Rehber

Yazarlar metinleri APA’6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlamalıdır.

Yazım Kuralları Kontrolü

Başvuru sürecinde yazarlar makaleyi dergiye göndermeden önce başvurularının dergi yazım kurallarına uygun olduğunu, başvurunun makale şablonuna uygun olarak hazırlandığını ve derginin yayın politikasına uygun olduğunu kontrol etmelidirler. Derginin kabul ettiği yayın grubu dışında olan ve/veya yazım kurallarına uymayan başvurular doğrudan yazarlara iade edilecektir.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.