FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2014

Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2014

Editörden
Alipaşa AYAS

Genetik Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Biyoloji Öğretmeni Adayları Üzerine Etkisi
Şeyda GÜL, Esra ÖZAY KÖSE, Meryem KONU

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Astronomi Kavramları Hakkındaki Kavramsal Anlamaları
Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Asuman KÜÇÜKÖZER

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Hüseyin ARTUN

Öğrencilerin Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi
Pınar Seda ÇETİN, Ali Yiğit KUTLUCA, Ebru KAYA