FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Anasayfa

Yazarların Dikkatine:

TR Dizin 2020 tarama kriterlerinde yapılan değişikliklere dayalı olarak, dergiye gönderilecek olan ve etik kurul izni alınmasını gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izni alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda dergiye 01.01.2020 tarihinden itibaren gönderilecek olan ve etik kurul izni alınmasını gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin bilgilerinin yazarlar tarafından eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Etik kurul izni alınmasını gerektiren durumlar Makale Kabul ve Değerlendirme Süreci bölümünde detaylı açıklanmıştır.

 

Değerli Fen Eğitimcileri ve Araştırmacılar,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği tarafından çıkarılan “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi”, Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanında makalelerin yayımlandığı hakemli bilimsel bir dergidir. FEAD Yönetim Kurulu ve FBÖD Kurulları sorumluluğunda yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe’dir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Çalışmaların başka dergilerde daha önce yayımlanmamış olması ve/veya değerlendirme sürecinde olmaması yazar(lar)ın sorumluluğundandır. Bu tür bir husus tespit edildiğinde çalışma yazar(lar)a geri gönderilir.

Dergi ile ilgili bilgilere http://www.fead.org.tr/dergi adresinden ulaşılabilir. Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar http://www.fead.org.tr/dergi adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler. Derginin web sayfasından yüklenen çalışmaların aynı zamanda derginin mail adresine de ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir. FBÖD ücretsiz bir dergi olup, dergiye gönderilen çalışmalar için yazarlardan değerlendirme veya basım ücreti talep edilmemektedir. Dergide yayımlanan çalışmaların tamamının tam metinleri ücretsiz erişime açıktır. Dergide yayımlanan makalelerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN
EDİTÖR

Dergiyi Tarayan İndeksler:

TR Dizin (Ulakbim)
Academia Social Science Index (ASOS Indeks)
Türk Eğitim İndeksi (TEI)
Araştırmax Scientific Publication Index (Araştırmax)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)  (DRJI)