FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Resmi Dergisi ISSN: 2148-2160

Anasayfa

Yazarların Dikkatine:

Dergimiz DergiPark sistemine dahil olmuştur. 2022 yılı itibariyle makale kabul ve değerlendirme süreci DergiPark üzerinden gerçekleştirilecektir. Arşivdeki sayılar kısa süre içinde dergi park sistemine aktarılacaktır.

DergiPark üzerinden takip edilecek web adresi aşağıda verilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/fbod

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisine gönderilecek olan ve etik kurul izni alınmasını gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin bilgilerinin yazarlar tarafından eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Etik kurul izni alınmasını gerektiren durumlar Araştırma ve Yayın Etiği bölümlerinde detaylı açıklanmıştır. Etik kurul belgesi alması gerektiği halde olmayan çalışmalar (TR Dizin tarafından belirtilen istisnalar hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Değerli Fen Eğitimcileri ve Araştırmacılar,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği tarafından çıkarılan “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi”, Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanında makalelerin yayımlandığı hakemli bilimsel bir dergidir. FEAD Yönetim Kurulu ve FBÖD Kurulları sorumluluğunda yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe’dir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayımlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Çalışmaların başka dergilerde daha önce yayımlanmamış olması ve/veya değerlendirme sürecinde olmaması yazar(lar)ın sorumluluğundandır. Bu tür bir husus tespit edildiğinde çalışma yazar(lar)a geri gönderilir.

Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar https://dergi.fead.org.tr dergi adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler. Derginin web sayfasından yüklenen çalışmaların aynı zamanda derginin mail adresine de ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir. FBÖD ücretsiz bir dergi olup, dergiye gönderilen çalışmalar için yazarlardan değerlendirme veya basım ücreti talep edilmemektedir. Dergide yayımlanan çalışmaların tamamının tam metinleri ücretsiz erişime açıktır. Dergide yayımlanan makalelerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

EDİTÖR

Dergiyi Tarayan İndeksler:

TR Dizin (ULAKBIM)
Academia Social Science Index (ASOS Indeks)
Türk Eğitim İndeksi (TEI)
Araştırmax Scientific Publication Index (Araştırmax)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)  (DRJI)